เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก ท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของจังหวัดตรัง โดยการร่วมออกบูธนิทรรศการ ในโครงการเมืองยุทธจักรอาหารอร่อย