"พอ.สว. ตรัง ร่วมรำลึกและสดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2556 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง วันที่ 21 ตุลาคม 2556