รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมงาน "เทศกาลตรุษจีนนครตรังและมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก"