วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่ออาบ เพชรหนู วันที่ 29 ตุลาคม 2556