ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 30 ตุลาคม 2556