ประชุมนักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 31 ตุลาคม 2556