ประชุมการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2556