กินกาแฟยามเช้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องรับรอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556