ประชุมหารือโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาแผนโบราณ ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556