ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซ่อมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องรับรอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556