คณะอาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ณ วัดกระพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จังหวัดตรัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556