ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ร่วมการบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556