ผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง