ร่วมออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี การนี้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก