ติดตามดูความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารเรียน และหอพัก 6 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และการเตรียมความพร้อมที่จะทำการเปิดใช้งานห้องสมุดของวิทยาลัย โดยเช็คความพร้อมทั้งระบบแสงสว่างระบบเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งชั้นวางหนังสือภายใ