พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง