ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานและดูการทำงานของทันตแพทย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง