ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมติดตามการขับเคลื่อนวาระนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง "ตำบลสร้างสุขสู่ตรังเมืองแห่งความสุข" โดยมี ท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานออกติดตาม