ร่วมงานพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวเสาวนีย์ ชิตชลธาร กับ นายศักดิ์ชัย บัวชุม การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเจิมหน้าผาก สวมมงคงพร้อมทั้งรดน้ำสังข์และอวยพรแก่คู่บ่าวสาวในครั้งนี้ด้วย