ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ผั้น ฉิมพลี มารดา นางเสาวณีย์ พลรักษ์ (พี่ณีย์) เจ้าพนักงานห้องสมุด