ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2559 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน