เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลกและมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานการนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี