ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ