ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายวิชาการ : การเตรียมความพร้อมสู่รั้ว วสส.ตรัง ปีการศึกษา 2559 New Student Orientation and Academic Camp: How to Live and Learn on SCPH T