ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้านมัสการและเข้ารับพรจากพระเดชพระคุณท่าน พระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธ)