ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลกและมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE