ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สานฝันคน TO BE รวมใจน้องพี่ TO BE TRANG ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลกและมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยมีศิลปิน แอ นาฆอ แสดงมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย