ผู้อำนวยการ อาจารย์ และบุคลากร ร่วมการอุปสมบท นาย ธวัชชัย หนูชู (พี่เอก) ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด ตรัง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556