ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE" ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ปี 2559 รุ่นที่ 4