ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ผั้น ฉิมพลี มารดา นางเสาวณีย์ พลรักษ์ (พี่ณีย์) เจ้าพนักงานห้องสมุด การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ด้วย