ร่วมสำรวจบ้านพักอาจารย์ แฟลตอาจารย์และหอพักนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อทำการซ่อมแซมในโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์ แฟลตอาจารย์ และหอพักนักศึกษา เพื่อบุคลากรและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยและความสะดวกอย่างสูงสุด