ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2559