ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อทวี จองพานิช ทช.ทม. บิดาว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี