ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมชาวบางหมากร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2559 ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนายกอนี ศรีอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมากเป็นประธาน การนี้ ดร.วิชาญ สายวารี ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย