ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี วิเชียรมาตุ และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี "ฉัฐบดินทรบรมราชชนนี"