พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีท่านนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศ