ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต "แกนนำรับน้องใหม่ หัวใจสีขาว" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559