ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้(SC-Net) ครั้งที่ 24 "ศรีสุราษฎร์เกมส์"