ช่างชัยยุทธ จงไกรจักร ช่างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม ) พร้อมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารพนักงานร