ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบของที่ระลึกแก่ พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ ในโอกาสที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3 ระหว่