ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสู่ประชาคมอาเซียนให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา "เปิดโลกอาชีพ สู่อาเซียน" โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน