ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่วิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559