ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับเที่ยง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมาแนะนำบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรข