ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TRANG 2017 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน