คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมงานสัมมนา "เหลียวหลัง แลหน้า สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์" ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559