ตัวแทนและช่างจากบริษัท โตโยต้าเมืองตรัง จำกัด (สาขา ศรีตรัง) เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อให้บริการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะทางเช็คน้ำกลั่นพร้อมทั้งเช็คระบบแบตเตอรี่เพื่อให้รถยนต์