ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ เพื่อให้บริการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสายไฟฟ้าย้ายเสาไฟฟ้าที่กรีดขวางทางเดินและทางเข้าออกอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ตะแกรงลวด เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานปีน