ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ 7/2559 โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน