ร่วมศึกษาประวัติความเป็นมาถึงการก่อสร้างตรังอันดามันเกตเวย์ หรือประตูสู่อันดามัน โดยตรังอันดามันเกตเวย์ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 บนเขาพับผ้า หมู่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมประติมากรรมช้างแล้ว ยังค