ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมส่งและให้กำลังใจนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในโอกาสที่นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในกลุ่มรักษามาตรฐาน พร